top of page

OM NSTV

nstv.jpg

Våre ansatte har flere år i bransjen med kompetanse som kontrollører og mekanikere, on- og off-shore.
Vår spisskompetanse er innenfor fagfeltene, Fallsikring, Mekanisk-vedlikehold, Henge-stillas (Vaskegondoler), salg og montering av nytt utstyr, Service, Tilsyn og Sakkyndig-kontroll.
NSTV har erfaring med Koltek, NorAcon, Sky Climber, Power-Climber, Fixator og flere.


Vi utfører vanlig tilsynsvirksomhet opp mot SJT (Statens Jernbanetilsyn) sine gruppering. Fornøyelsesinnretninger, Klatre-parker og hoppeslott.

Vi utfører også lekeplasskontroll.

NSTV er godkjent som sakkyndig virksomhet med følgende grupperinger:
HX: Hengestillas, Alle typer
P1: Personløfter-Løftebord
R2: Fiber-stropper
R3: Ståltaustropper

Er du interessert i uforpliktende tilbud på utbedringer eller rene times baserte jobber ta kontakt med oss.

Om oss: About
bottom of page