top of page

NSTV har utleie av hengestillaser (vaskegondoler) og fallsikringsutstyr

NSTV har flere forskjellige enheter for utleie, enkle, doble og modulær-stillaser i 400- og 230-volt.

Vi transporterer, leverer og rigger opp klart til bruk. Det er krav til opplæring av operatører, vi er totalleverandør og gir opplæring samtidig som vi leverer utstyret

Vi leier ut fallsikringsutstyr og etablerer midlertidig fallsikringssystemer, vi holder også kurs i bruk av fallsikringsutstyr, hvor redning er en viktig del.

bottom of page