top of page

Fall er en av de vanligste årsakene til skader og dødsfall på arbeidsplasser. Derfor er det viktig at arbeidsgiver kartlegger farer og vurderer risikoen slik at arbeidet foregår på en sikker måte. 

Eksempler på arbeid i høyden kan være arbeid på tak og i stige, arbeid på dekker og i stillas, arbeid i personløfter (lift) og arbeid på spinkle underlag med fare for å falle igjennom.​

Det skal primært benyttes kollektiv fallsikring, der det ikke er mulig eller hensiktsmessig, skal det benyttes personlig verneutstyr. Det er mange muligheter og løsninger som sikrer dine medarbeidere og kollegaer, både fast- og midlertidig-installasjon.

Fallsikring er et viktig element, kraven og målene fra myndighetene er klare.

Ingen fallskader og alle skal hjem, dette krever et felles løft i holdninger hos alle

"Felles mål og felles ansvar"

NSTV leverer fallsikring som tilfredsstiller ditt behov 

bottom of page