Tilsyn og sakkyndig kontroll

Vi utfører vanlig tilsynsvirksomhet opp mot SJT (Statens Jernbanetilsyn) sine gruppering. Fornøyelsesinnretninger, Klatre-parker og hoppeslott.

Vi utfører også lekeplasskontroll.

NSTV er godkjent som sakkyndig virksomhet innen følgende grupperinger:
HX: Hengestillas, Alle typer
P1: Personløfter-Løftebord
R2: Fiber-stropper
R3: Ståltaustropper

Sertifiserings-organ

Åpningstider
Mandag - fredag: 08:00 - 20:00
Lørdag: 08:00 - 14:00
Søndag: Stengt

Vakt-telefon +47 411 06 818

Registrert leverandør i

©2020 by NSTV.