top of page

Tilsyn og sakkyndig kontroll

Vi utfører vanlig tilsynsvirksomhet opp mot SJT (Statens Jernbanetilsyn) sine gruppering. Fornøyelsesinnretninger, Klatre-parker og hoppeslott.

Vi utfører også lekeplasskontroll.

NSTV er godkjent som sakkyndig virksomhet innen følgende grupperinger:
HX: Hengestillas, Alle typer
P1: Personløfter-Løftebord
R2: Fiber-stropper
R3: Ståltaustropper

Signert_sertifikat_112_Even_B_S%C3%83%C2
Signert%20sertifikat%20113%20Freddy%20Ri
bottom of page