top of page

Tilsyn og sakkyndig kontroll

Vi utfører vanlig tilsynsvirksomhet opp mot SJT (Statens Jernbanetilsyn) sine gruppering. Fornøyelsesinnretninger, Klatre-parker og hoppeslott.

Vi utfører også lekeplasskontroll.

NSTV er godkjent som sakkyndig virksomhet innen følgende grupperinger:
HX: Hengestillas, Alle typer
P1: Personløfter-Løftebord
R2: Fiber-stropper
R3: Ståltaustropper

G10: Hånddrevne kraner

G7: Vinsjer/spill/talje

Signert sertifikat EBS_NSTV 2024.jpg
Signert sertifikat FRM_NSTV 2024.jpg
bottom of page